Hopp til hovedinnhold


Nytt system, ja takk!

– Jeg tror METTS vil bli et godt arbeidsverktøy for oss, sier sykepleier Ronny Higraff som ønsker seg et større og mer samkjørt akuttmottak, siden pasientstrømmen og arbeidsoppgavene bare øker med årene.

– Jeg tror METTS vil bli et godt arbeidsverktøy for oss, sier sykepleier Ronny Higraff som ønsker seg et større og mer samkjørt akuttmottak, siden pasientstrømmen og arbeidsoppgavene bare øker med årene.

UNN: - Til tider er det veldig uoversiktelig her, og da kan det være vanskelig å prioritere de sykeste pasientene. Det er en ubehagelig opplevelse å ha ansvar for pasienter, samtidig som man ligger litt etter hele tiden, forteller Higraff. Han har vært en del av fokusgruppa i Hastegradsprosjektet.

– Fikk du noen overraskelser?
– Nei, dessverre, jeg har heller fått flere bekreftelser på at vi ikke er gode nok på en hel del områder. Jeg syns også det er interessant å se at de ulike profesjonene stort sett har ment det samme.

Dårlig plass

– Den største utfordringen vår er bygningsmassen. Vi har alt for få behandlingsrom, ofte kan det ligge opp til 10-15 pasienter i ventehallen, sier Higraff og forteller om stor ferdsel av både ansatte, pasienter og pårørende som ikke er direkte knyttet til akuttmottaket.

Dette skyldes at mange bruker ventehallen som gjennomgang til andre avdelinger, samt at ambulansetjenesten skaper mye trafikk inn og ut av sykehuset.

– Det må være forferdelig å ligge der som halvveis avkledd pasient mens fremmede folk spaserer forbi deg. Vi har få muligheter til å skjerme dem, men av og til må vi bare begynne med behandling, for vi kan ikke for eksempel la en med brystsmerter bare bli liggende til et rom blir ledig, forteller Higraff.

– Og så har vi dette med papirmølla vår. Akuttmottaket må forholde seg til absolutt alle de andre avdelingene på huset, som alle har forskjellige rutiner og prosedyrer. En pasient kan være journalført på én måte ved én klinikk, på en annen måte hos en kirurg og på en tredje måte hos en gynekolog. Det sier seg selv at vi hadde unngått en masse arbeid, hvis alle hadde hatt én felles akuttjournal.

Mange endringer

Da akuttmottaket ble bygd for tjue år siden var det mer stille og rolig ved UNN sammenlignet med dagens forhold.

– Hva har skjedd?
– På de ti årene jeg har jobbet her har mye forandret seg, spesielt siden vi har fått en større pasientstrøm, sier Higraff og peker på flere faktorer til dette: Flere overflytninger fra hele Nord-Norge, flere pasienter fra de medisinske avdelingene, flere spesialisttjenester å forholde seg til samt en større andel eldre i befolkning.

– Den medisinske behandlingen utvikler seg også, vi kan behandle flere pasienter i dag enn tidligere.

Les hele saken på UNNs nettside