Hopp til hovedinnhold
Det er travle dager på landets AMK-sentraler, og operatørene må ta vanskelige avgjørelser på svært kort til. OsloMet ønsker derfor å styrke kompetansen til denne yrkesgruppen. Foto: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.


Nytt studium skal gjøre det lettere for operatører å triagere pasienter

I høst starter OsloMet opp studiet Medisinsk nødmeldingstjeneste, som er et videreutdanningsstudium rettet mot AMK-operatører og personell på landets legevaktsentraler.

– Vi har sett et økende behov for å styrke akuttmedisin utenfor sykehuset. Studiet skal blant annet hjelpe AMK- og legevaktpersonell til å bli bedre til å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp fortest, og hvilke pasienter som kan vente litt, sier Magnus Hjortdahl, emneansvarlig for studiet, førsteamanuensis ved paramedisinutdanningen ved OsloMet, og overlege ved AMK ved Oslo Universitetssykehus.

Hva er det mest krevende med å være operatør i nødmeldingstjenesten?

– De må ta viktige beslutninger på svært kort tid og triagere pasienter etter grad av hast, fra veldig alvorlig til ikke fullt så alvorlig. Nettopp derfor kan det være nyttig for dem å få litt faglig påfyll og økt kompetanse, som igjen kan gjøre dem tryggere i rollen som operatør, sier Hjortdahl.

Det er første gang OsloMet tilbyr et videreutdanningsstudium knyttet opp til den medisinske nødmeldingstjenesten i Norge.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.