Hopp til hovedinnhold
Hjerte-lungeredning og påkoblet hjertestarter. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Nytt studie har sett på alternativ elektrodeplassering ved defibrillering

Alternativ elektrodeplassering ga høyere overlevelse etter ytterligere defibrillering av pasienter med refraktær ventrikkelflimmer.

Studien, som nylig ble publisert i The New England Journal of Medicine, er her omtalt i Tidsskriftet.

Ved hjertestans med ventrikkelflimmer kan elektrisk sjokk gjenopprette normal hjerterytme. Nærmere halvparten av pasienter med hjertestans og ventrikkelflimmer forblir likevel i refraktær ventrikkelflimmer til tross for flere sjokk.

Bruk av alternativ plassering av elektrodene for defibrillering har blitt forsøkt, men studier har hittil ikke vist overbevisende resultater.

I studiet, som var gjennomført som en klyngerandomisert overkrysningsstudie, ble 405 pasienter med hjertestans og vedvarende ventrikkelflimmer tross tre sjokk gitt ytterligere defibrillering av ambulansepersonellet på tre ulike måter.

Elektrodene ble plassert enten anterolateralt, anteroposteriort eller både anterolateralt og anteroposteriort (med dobbelt sjokk med de to elektrodeparene).

Se mer om plasseringer hos The New England Journal of Medicine.

Andelen pasienter som levde ved ankomst til sykehuset, var hhv. 13 %, 22 % og 30 % i de tre gruppene, dvs. signifikant høyere med alternativ elektrodeplassering.

Tilsvarende var andelen pasienter som ble utskrevet med godt nevrologisk utfall, hhv. 11 %, 16 % og 27 %.