Hopp til hovedinnhold
Hjerneslag? Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Debatt om hjerneslagbehandling

SNLA slår et slag for prehospital hjerne slagsbehandling, men dedikerte hjerneslagleger er skeptiske. Milde slag har visstnok ikke så god effekt av behandling i det hele tatt.

For Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

På konferansen «Mot lysere tider» ble det en interessant debatt om hjerneslagbehandling. Det inhospitale miljøet representert ved Bent Indredavik er skeptisk til nytten av en slagambulanse.

Bent Indredavik, avdelingsoverlege og professor, avdeling for hjerneslag, St. Olavs Hospital/NTNU, som vi også har hatt innom Ambulanseforum i forifjor, fortalte litt om siste nytt om hjerneslagforskning først.

Dør-til-nål-tid

Det man er opptatt av om dagen er å få ned tiden – både fra folk varsler og dør-til-nål-tid. Informasjonskampanjer hjelper – en stund, men effekten ser ut til å tape seg over tid.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.