Hopp til hovedinnhold


Nytt nødnett ytterligere utsatt

Det er fortsatt usikkert når Nødnett innføres for helsetjenesten i Agder. Innføringen er nå flere måneder forsinket og det er ikke klart når problemene blir løst, skriver Sørlandet Sykehus.
Helsedirektoratet mener derfor det ikke er forsvarlig å planlegge for en innføring av nytt nødnett for Fase 2 (som gjelder fem fylker) i løpet av 1. halvår 2015. Vurderingen er gjort i samråd med Direktoratet for nødkommunikasjon.

Helsedirektoratet har forhåpninger om at feilene vil bli løst i løpet av 1. kvartal 2015, deretter skal det testes om løsningen er stabil og fungerer slik den skal.

- Dette er en beslutning tatt at Helsedirektoratet og Direktoratet for nødkommunikasjon, som vi forholder oss til. Sørlandet sykehus vil være forberedt når Nødnett skal innføres, men må i forkant ta en ny runde med opplæring for de mange hundre brukerne av det nye nødnettet i helseforetaket, sier klinikksjef i Kirurgisk klinikk, Geir Bøhler.
Politi og brannvesen i Agder tok i bruk Nødnett i slutten av oktober 2014. Samtidig ble det bestemt å utsette innføringen for helsetjenesten.
Les mer om saken hos SSHF