Hopp til hovedinnhold


Nytt nødnett vil gi mer arbeidsro

Agder sitt nye nødnett kan være avgjørende for at ambulansepersonell får arbeidsro de første minuttene i en nødssituasjon, skriver Sørnett.

– Det nye nødnettet er kryptert, det vil si at det er avlytningssikret, sier leder for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ved Sørlandet sykehus, Ole Kristian Skomedal.

22. oktober skal nødetaten i Agder ta i bruk et nytt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester. Dette vil være digitalt og kryptert, slik at ingen andre enn relevant helsepersonell kan høre hva som blir sagt.

Avlytting

– Avlytting har vært et problem over lengre tid, forteller Skomedal. Det er veldig forstyrrende når media og tilskuere er på plass ved ulykkessteder like fort som nød- og beredskapstjenester, forklarer han videre.

Skomedal mener det er veldig lett og få ta i utstyr som gjør at man kan lytte på hva helsepersonell og beredskapstroppen snakker om. Han mener det var på tide at Norge også tar i bruk ny teknologi.

Alt for sent

Ambulansemedarbeider, Lars Jenssen, mener at Norge har vært alt for sene med å utvikle kommunikasjonsnettet for nød- og beredskapstjenester. Han forteller at nesten alle i Europa bruker et kryptert nødnett, det er kun Romania som er tregere enn Norge.

Les mer om saken hos Sørnett