Hopp til hovedinnhold


Nytt helse- og beredskapssenter i Steinkjer styrker kapasiteten i Nord-Trøndelag

Steinkjers nye fellesbygg for ambulanse, brann og legevakt gir uante muligheter til samhandling og bedre tilbud til befolkningen.

Av Bjørn Lønnum Andreassen/Frilans-Andreassen.no
Ambulansesentralen er stor og moderne. Særlig samlokaliseringen med brann og legevakt trekkes fram i Helse- og beredskapshuset i Steinkjer.
– Vi flytter inn i et bygg som er godt tilpasset drift av ambulanser. Vi har kommet i samme hus som legevakta, det er et stort pluss. Både for oss som jobber, og ikke minst for pasientene. Når vi rykker ut og legen skal være med, tar det kort tid for legen å gå rett i garasjen vår. Skal vi hente pasienter på legevakta, tar vi bare båra og går rett på skadestua. Vi trenger ikke å gå utendørs, men bare igjennom korridoren.
Det sier en fornøyd daglig leder Thomas Rørvik. Han viser oss hallen med ambulansene, korridor til legevakt, oppholdsrom med stor balkong og flott utsikt over fjorden, samt gode soverom for mannskapet.

Bedre samarbeid

Senteret som nå åpner gjør tilbudet mer behagelig for pasientene, med kortere tid for utrykning, forklarer Rørvik.
– Hendelser som krever samarbeid med andre, blir håndtert bedre fordi vi nå kan trene mer sammen.
Rørvik fastslår at samlokaliseringen med brannvesenet gjør det lettere å samarbeide. Man går litt i mellom, snakkes mer og møtes.
– Det er godt å kjenne og være tryggere på de du skal ut med på stygge hendelser. Vi vet hva de vi skal samarbeide med står for og hva de heter.
Han trekker også fram at det blir lettere å gjøre småøvelser sammen, i stedet for å kjøre frem og tilbake og planlegge møter for å planlegge mer. Rørvik berømmer det å være i samlet.

Bedre landingsplass

Ved senteret er ny og etterlengtet heli-pad lagt, strategisk viktig for hele Trøndelag, forklarer Rørvik. Han beretter at luftambulanse- og redningshelikopter går mer effektive dager i møte.
– Før var det vanlig at de måtte lete opp tomme nok parkeringsplasser og liknende. De har fløyet rundt i byen på leting. Nå er forholdene lagt til rette. Et godt møtepunkt hvis vi skal treffe helikoptrene. Har været vært dårlig har helikoptrene ofte kunnet fly innover fjorden, men måttet stoppe her. Uten mulighet til å fly opp igjennom Namdalen, sier han og forklarer.
– Fra nå er landingsplassen god å ha som møtepunkt mellom ambulansene på vei og i luft, forteller han fornøyd og får medhold av sykepleier Nina Næstby Austli ved legevakten.
– Dette er fantastisk. Nå kan vi samarbeide om læring av hverandre, med felles rom. Korte avstander under utrykning er en av flere store fordeler, sier Austli.
Også utrykningsleder Ståle Bjarghov hos Brann Midt IKS er entusiastisk.
– At vi vet av hverandre gjør at vi lager tettere relasjoner oss i mellom. Det er positivt at vi kjenner hverandre bedre når vi kommer på et skadested.
I framtida mener de at behovene kan endre seg, men at ambulansetjenesten har det som trengs i mange år.

Fakta om stasjonen på Steinkjer

  • Ambulansetjenesten i Steinkjer teller 17 ansatte, derav seks damer og to lærlinger.
  • 2 800 oppdrag årlig
  • 180 000 km årlig kjørelengde fordelt på to døgnbiler.
  • Dekker områdene Steinkjer, deler av Inderøy, opp nord mot Snåsa og Namdalen, en befolkning på nesten 30 000.
  • Pasienter leveres til Levanger, Namsos og Trondheim, som ligger mellom 1,5 til 2 timers kjøring unna en vei.