Hopp til hovedinnhold
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Nytt håp for omstridt smittefly

Norge fikk oppdraget fra EU om å etablere et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer.

Det kan bety at det mye omtalte «smitteflyet» fra Widerøe får bli i beredskap inntil ny løsning er på plass, ifølge Dagens Medisin.

Som Dagens Medisin omtalte i begynnelsen av desember, har det ombygde Widerøe-flyet, med EpiShuttle-kuvøser og mannskap, kostet 45 millioner kroner siden det sto i beredskap i mars.

I perioden mars til og med oktober hadde det seks oppdrag.

EU har forsterket og styrket sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

Avtalen som er inngått innebærer at EU fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026, en samlet ramme på cirka 60 millioner euro.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt de fire regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å etablere et permanent jetfly i tråd med spesifikasjoner i avtalen mellom Helsedirektoratet og EU.

Ledet av Luftambulansetjenesten

I møtet mellom de fire administrerende direktørene i helseregionene før jul, ble Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) gitt i oppdrag å lede et prosjekt, med bidrag fra ambulanseflymiljøene i alle de regionale helseforetakene, CBRNE-senteret ved Oslo univeritetssykehus (OUS) og Helsedirektoratet.