Hopp til hovedinnhold


Nytt forskningsprosjekt om «big data» nøkkelen til framtidens ambulansetjeneste

SVERIGE: Framtidens utfordringer omkring urbanisering, aldrende befolkning og kriseberedskap innebærer at Sveriges 660 ambulanser må brukes optimalt ved hver anledning, skriver SOS alarm i en pressemelding. 

Les også: Stor pengesum til forskning omkring mer fleksibel ambulansetjeneste
Sveriges innovasjonsmyndighet Vinnova tildeler nå SOS Alarm sammen med Umeå universitet samtlige fire regioner og landsting i nord åtte millioner kroner, for å ta fram modeller som framtidssikrer svensk ambulansetjeneste.
SOS Alarm bidrar med data fra over en million ambulansutrykninger årlig for å kunne forutse behov og skape planer for å kunna ta raske beslutninger når omstendighetene endres innen helsetjenesten.

– SOS Alarm og ambulansetjenesten er en integrert del av helsetjenesten. Derfor påverkas også den prehospitale tjenesten ved forandringer i samfunnet, enten store hendelser eller om et landsting gjør farandringar i åpningstider på et sykehus eller stenger mottakelser. Her kan SOS Alarm, med sin store database av oppdrag og hendelser, bidra med viktige puslespillbrikker i forskningen for å kunne skape en bedre ressursutnyttelse i framtiden, sier Andreas Norrby, tjenesteeier ved SOS Alarm.
Prosjektet koordineres av Västerbottens läns landsting og har et totalbudsjett på drøyt 16 millioner kroner. Alle fire landsting og regioner i nord deltar, samt SOS Alarm og Umeå universitet. 8 millioner kroner finansieres av Vinnova og 3,6 millioner kroner av regionforbundet i Västerbotten.
– Det kjennes enormt interessant og inspirerende å kunne bruke vår store kunnskapsbank og erfaring omkring utalarmering av ambulansressurser, for å bidra til nye innovasjoner på et viktig område. I forskningsprosjektet integreres våre data med datavitenskap og matematisk statistikk fra Umeå Universitet, samt landstingene og regionenes ekspertise. Det innebærer en innovativt samvirke for å finne arbeidsrett og modeller som skaper et tryggere Sverige for alle, sier Andreas Norrby, tjensteeier ved SOS Alarm.
Den del av prosjektet som nå har fått finansiering varer i to år, men ambisjonen er å arbeide ytterligere noen år med å ta fram en ferdig løsning for ambulansetjenesten. Målet er å utvikle verktøy som gjør det mulig å fatte transparente beslutninger og utnytte ressursene innen ambulansetjenesten så effektivt som mulig i framtiden.

Les mer om saken hos SOS Alarm