Hopp til hovedinnhold


Nytt anbud til AMK-sentralene er ute

 I forrige uke ble kunngjøring om «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT) publisert på Doffin.

Les hele nyhetsbrevet her (PDF)

Tidligere: Forbereder ny konkurranse om robuste IKT-løsninger for AMK-sentralene

Bakgrunn: Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Les også: Har brukt 17 millioner og mer enn 17 årsverk over to år på stanset AMK-prosjekt

«I 2018 ble det startet en videreføring av arbeidet fra det avsluttede Nasjonal IKT prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler», skriver AMK IKT i årets første nyhetsbrev.

Da ble det gjennomført et forprosjekt som definerte hva anskaffelsen skal omfatte. «I hovedsak er det løsning for hendelseshåndtering og kart som skal anskaffes,» står det i nyhetsbrevet.

De administrerende direktørene i alle fire regionale helseforetak er prosjekteiere for anskaffelsen.
Hva skjer nå? Leverandører kan nå melde sin interesse for å delta i konkurransen innen 6. mai 2019 kl. 12:00. Konkurransen planlegges gjennomført med fra tre til fem leverandører. Konkurransen er planlagt avsluttet, og kontrakt skal være tildelt rundt årsskiftet 2019/2020.

Deretter gjennomføres det en utviklings-, tilpasnings- og implementeringsfase. Denne er ikke detaljplanlagt enda.

Prosjektledelsen er tredelt og består av prosjektleder Lisbeth Drønnen, Hemit, forhandlingsleder Hroar Berge, Nasjonal IKT, og fagleder Oddbjørn Hagen, HSØ/OUS. I hver helseregion er det også opprettet referansegrupper som skal bidra i evalueringen av tilbudene.

Les også: Norges største AMK-sentral går i svart flere ganger i uka