Hopp til hovedinnhold
Ambulanse- og psykiatripersonell har til og med begynt å mingle sammen på fagdager nå. En stående vits i ambulansetjenesten har vært at en psykiater er som Jesus: Alle har hørt at det finnes psykiatere, men ingen har sett dem. Foto: Live Oftedahl


Helse Midt: Nyskapende pilot omkring samspill ved akutte psykiske kriser

Helse Midt-Norge satser nå på å øke hele ambulansetjenestens kompetanse i psykiske kriser.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst: Live Oftedahl

I Møre skal psykiatriske ambulante akutteam bistå ambulansetjenesten i håndteringen av denne pasientgruppen via AMK.

«Norske ambulansetjenester trenger å forbedre seg på håndteringen av akutt psykisk helse.»

Det sa Mads Gilbert, professor og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, under åpningsforedraget på Ambulanseforum i år.

Som en del av Helse Midt-Norges satsing på økt kompetanse i akutte psykiske kriser i ambulansetjenesten, tester de nå ut et tettere samarbeid mellom ulike helseinstanser.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.