Hopp til hovedinnhold


Nye tall fra Region Hovedstaden er dyster lesning

Region Hovedstaden i Danmark har for første gang offentliggjort statistikk over ambulansenes utrykningstider fordelt på de forskjellige delene av regionen etter omleggingen.

Region Hovedstaden har for første gang offentliggjort statistikk over ambulansenes utrykningstider fordelt på de forskjellige delene av regionen.

Les: Responstider for akutte ambulancer fordelt på områder - Region Hovedstaden

Les også Region Hovedstaden: Responstider for ambulancer uden udrykning fordelt på områder

Og selv om regionen vanen tro presenterer utrykningstidene som en suksesshistorie, så viser de bakenforliggende tallene, at regionens akutberedskap i september hadde langt større problemer enn tidligere opplyst,  samt at det fortsatt i mange deler av regionen er problemer med å overholde regionens eget servicemål.

Verst ser det ut på Bornholm, hvor ambulansene i en periode var 20 minutter fra å nå frem til målsetningen på 13 minutter.

Selv om ambulansene kun i to uker har levd opp til målsetningen, så når Region Hovedstaden i PR-materialet frem til den overraskende konklusjon at tallene viser at den bornholmske beredskapen er vesentlig styrket. Også i deler av Nordsjælland og Storkøbenhavn kniper det med å overholde servicemålene.

Les hele saken i Beredskabsinfo