Hopp til hovedinnhold


Nye retningslinjer for resuscitering

Nye internasjonale retningslinjer for resuscitering ble publisert samtidig den 18.oktober i tidsskriftene ”Resuscitation” (Europa) og ”Circulation” (USA). De norske retningslinjene ferdigstilles etter rådsmøte 17. november, og skal etter planen implementeres fra 1. januar 2011.

Nye internasjonale retningslinjer for resuscitering ble publisert samtidig den 18.oktober i tidsskriftene ”Resuscitation” (Europa) og ”Circulation” (USA). De norske retningslinjene ferdigstilles etter rådsmøte 17. november, og skal etter planen implementeres fra 1. januar 2011.

Norsk resuscitasjonsråd (NRR) vil at alle interesserte allerede nå får tilgang til de nye retningslinjene fra ERC og informasjon om hvorfor vi på enkelte punkter fortsatt ønsker å foreta egne norske tilpasninger av disse, skriver NRR på sine nettsider.

Endelig utforming av de norske retningslinjene vil drøftes i NRR og etter planen ferdigstilles etter rådsmøte 17.november. Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd anbefaler at de nye norske retningslinjene implementeres 1.januar 2011.

Etter planen skal da relevant læremateriell være oppdatert og systemansvarlige i helsetjenesten og fag- og undervisningsansvarlige i førstehjelpsorganisasjonene vil da ha noe tid til å innarbeide de nye retningslinjene i egne prosedyrer.

Mange av anbefalingene fra 2005 gjelder fortsatt, enten fordi det ikke foreliger ny forskning eller fordi ny forskning har styrket tidligere funn og konklusjoner. Endringene er derfor langt mindre omfattende enn ved guidelinesrevisjonen i 2005/2006.  For fullstedig versjon av ERC Guidelines 2010 vises til ERCs hjemmeside www.erc.edu.

Om guidelinesprosessen 2010

Press Release – nye internasjonale retningslinjer for gjenoppliving

Resymé av ERC-Guidelines 2010

Hvorfor AHLR-algoritmen i Norge er annerledes

Leder, NRR.
Kristian Lexow