Hopp til hovedinnhold


Nye regler for leger i sosiale medier

Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter, og bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer, skriver Dagens Medisin.

Dette er noen av rådene fra Rådet for legeetikk for hvordan leger bør – og ikke bør – oppføre seg på Facebook og i andre sosiale medier.
– Det har skjedd en stor utvikling i hvordan man bruker sosiale medier, og vi mener det er behov for å informere om hvordan man bør oppføre seg, sier Svein Aarseth, fastlege og leder av Rådet for legeetikk.
I 2012 ga hans forgjenger råd om legers bruk av sosiale medier. I et innlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforening er disse nå oppdatert. Hensikten er å sikre at legers bruk av sosiale medier er i tråd med det etiske regelverket for leger. Dette regelverket slår fast at «leger bør delta i offentlig debatt og bidra til helseinformasjon». Men reglene har også strenge bestemmelser om taushetsplikt.
Dette er noen av rådene fra Rådet for legeetikk (se flere i faktaramme):
* For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse.
* Leger må gjerne delta i diskusjoner, men må uttrykke seg slik at deres innlegg ikke kan oppfattes støtende eller diskriminerende. De bør også være saklige. Det kan være en god regel å tenke at det man skriver, kan komme på trykk i avisen.
* Det kan være fristende å komme med diagnostiske vurderinger av offentlige personer. Det bør man avstå fra.
Tinder-utfordring
– Er det yngre eller eldre leger som i størst grad bryter etiske regler på sosiale medier?
Les mer om saken hos Dagens Medisin