Hopp til hovedinnhold
AMK Vestfold og Telemark. Arkivfoto: Jørn Finsrud.
AMK Vestfold og Telemark. Arkivfoto: Jørn Finsrud.


Nye piloteringsdatoer for AMK Bergen og AMK Oslo

Det nå satt ny dato for oppstart av pilot av ny AMK IKT -løsning for AMK Bergen i 2024, og AMK i 2025.

I alt er det 16 AMK-sentraler fordelt i Norge, og alle bruker AMIS for oppdragshåndtering og kartsystemet Transmed, som har vært brukt siden første AMK-sentral tok programmet i bruk på 90-tallet. 

AMK-sentralene i Norge har gjennom flere år meldt inn behov for nye IKT-løsninger og ny funksjonalitet. De prehospitale tjenestene i Norge har utviklet seg voldsomt de siste årene. Og man trenger på bakgrunn av dette i mye større grad en før å bruke data til forskning, fagutvikling og virksomhetsstyring. Mye av den nye og ønskede funksjonaliteten er planlagt levert i prosjektets fase 2. I fase 1 vil man erstatte dagens funksjonalitet, dog med mye nytt utover dagens løsninger. 

Terrorhendelsen 22. juli viste at samhandling på tvers av AMK-sentralene ikke fungerte godt nok. Tiden var inne for en ny løsning for AMK-sentralene for å være i bedre stand til å avlaste hverandre ved store hendelser. Derfor bestilte helseminister Bent Høie (Høyre) og departementet i 2017 et nytt oppdrag til de fire helseregionene. Året etter startet arbeidet med ny AMK IKT-løsning.

LocusEmergency kontaktsenter, innkomne henvendelser (i midten), mine henvendelser (til høyre) og utalarmering til radio (til venstre). Liste over operatører (i midten, nederste del). 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.