Hopp til hovedinnhold


Nye krav rammer lærlinger

Nye krav til ambulansepersonell vil gjøre det problematisk å være lærling under 20 år i ambulansefaget, melder Østlendingen.
Hedmark fylkeskommune, som har ansvaret for den videregående opplæringen i fylket, har sendt et brev til Utdanningsdirektoratet med spørsmål om hvordan utdanningen bør utformes etter at den nye akuttmedisinforskriften ble vedtatt i mars.
Denne forskriften skjerper kompetansekravene til ambulansepersonellet. Andreårs lærlinger i ambulansefaget kan være helsepersonell i ambulanse forutsatt at de har førerkort og utrykningsførerbevis.
Men:
For å ta utrykningsførerbevis må man være 20 år, mens de fleste andreårs lærlinger er 19 år, hvis de følger dagens utdanningsløp med to år på skole og to år i lære. Det vil si at de er for unge til å møte det nye kompetansekravet.
Fylkeskommunen vil vite om utdannelsen bør utvides til tre år på skole og to år i lære.
Les hele saken hos Østlendingen