Hopp til hovedinnhold


Nye hjelpemidler til hjerte-lunge-redning

En intubasjonsdetektor som umiddelbart viser om pustetuben er plassert korrekt under hjerte-lunge-redning er utviklet ved Ullevål Sykehus og snart i salg internasjonalt, ifølge Helse Sør-Øst.
En ny metode for kontrollert nedkjøling ved hjertestans, som øker sjansen for at hjernen forblir intakt, er også under utvikling.
Seniorforsker og anestesioverlege Lars Wik ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ble først interessert i forskning på hjertestans da han under medisinstudiene skrev hovedoppgave basert på hjertestansforskning ved ambulansetjenesten i Oslo, hvor han også arbeidet. Forskingen hans har resultert i flere funn med stor betydning.

Verifiserer plassering av pustetube

I andre halvdel av 90-tallet fikk ambulansetjenesten nye defibrillatorer som kunne lagre elektroniske data som deretter kunne analyseres med tanke på kvalitet på HLR. Wik systematiserte og implementerte et system hvor man kunne oversende disse dataene til en server for analyse. Blant annet ble transthoracal impedans (TTI) gjennom brystkassen målt, det vil si en graf som viser vekslingene i motstand et elektrisk signal møter på dens vei gjennom brystkassen.
– Jeg så at TTI kunne brukes til flere formål enn å bare vise når en brystkompresjon ble gitt, og kom på idéen om at dersom man intuberte i spiserøret ville ventilasjon gjennom denne plasseringen ikke gi en umiddelbar endring i TTI, sier Wik.

Internasjonale lisensavtaler

Etter flere tester og kliniske undersøkelser for å bekrefte dette, kunne man på basis av teknologien verifisere korrekt plassering av pustetuben i luftrøret. Inven2 ble involvert i prosessen med å kommersialisere funnene, patent ble innvilget og en lisensavtale med Zoll Medical i USA ble deretter inngått.
Zoll Medical bruker nå denne teknologien i sine produkter. Ved manuell teknikk under HLR er det videre en utfordring å sikre ventilasjon, noe Lars Wik også har sett nærmere på.
– Vi er nå i en prosess med å utvikle en automatisk pustemaskin som kan brukes ved HLR. Maskinen vil være mer nøyaktig enn det man greier å være manuelt og i tillegg vil den frigjøre hender, sier Wik.
Patentsøknaden er sendt inn og Wik og Inven2 er nå i forhandlinger med en internasjonal aktør.
Les mer om saken hos Helse Sør-Øst