Hopp til hovedinnhold
ultralydambassadør: nils Petter oveland,
Ultralydambassadør: Nils Petter Oveland, luftambulanselege i Helse Stavanger. Illustrasjonsfoto: SNLA


NYE forskningsstipendiater i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

SNLA satser veldig på akuttmedisinsk forskning, og hel- eller delfinansierer per i dag 26 forskjellige stipendiater. Det er et stort spenn i temaene det forskes på.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Vi har presentert en god del av SNLAs stipendiater i tidligere numre av Ambulanseforum, men nå har det kommet mange nye til, så vi tar en ny runde.

Her får vi høre om doktorgradsprosjekt som undersøker effekten av nedkjøling på hjertet, hjerneslagsdiagnostisering prehospitalt, ultralyd på trykkpneumothorax, prehospital luftveishåndtering, prehospital datahåndtering på legebemannet ambulanse og luftambulansens rolle ved store ulykker.

SNLAs forskningsatsing startet for alvor for sju år siden. I fjor disputerte fire av stipendiatene om forskningen de har gjort.

I 2013 skal trolig fire nye i ilden.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.