Hopp til hovedinnhold


Nye anbefalinger ved bruk av metoklopramid

Etter en felleseuropeisk gjennomgang av sikkerhet og effekt ved bruk av metoklopramid (Afipran) anbefales det bruk av lavere doser og kortere behandlingstid for å redusere risikoen for alvorlige nevrologiske bivirkninger, melder Statens legemiddelverk.
Anbefalingene fra CHMP er påklaget av produsentene. Legemiddelverkets råd er at anbefalingene følges inntil saken er ferdigbehandlet. Avvik fra anbefalingene bør begrunnes i journal.
Metoklopramid brukes til å behandle eller hindre kvalme og oppkast, som for eksempel kan oppstå i forbindelse med bruk av cellegift, strålebehandling, operasjoner eller ved migreneanfall. I Norge selges metoklopramid under handelsnavnet Afipran og finnes som injeksjonsbehandling, tabletter, mikstur og stikkpiller.
Metoklopramid forårsaker i noen tilfeller kortvarige bivirkninger i nervesystemet som gir uønskede bevegelser som rykninger og tics. Disse bivirkningene er vanligere hos barn og yngre og ved bruk av høye doser. Andre bivirkninger i nervesystemet kan også forekomme når metoklopramid brukes over lengre tid, og da særlig hos eldre. I tillegg er det også sett svært sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger med effekt på hjerte og sirkulasjon.
 
Les mer om saken hos Legemiddelverket