Hopp til hovedinnhold


Nye ambulansefly snart på vingene – men Luftambulansen varsler svekket kapasitet

1. juli overtar det svenske selskapet Babcock alle de syv norske basene for ambulansefly. Oppdragsgiveren mener overgangen skal gå smertefritt, men varsler likevel at beredskapen svekkes i overgangsfasen, ifølge NRK Troms.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten har nå sendt brev til alle instansene som trenger å forberede seg på det som skal skje de neste ukene.
Ambulanseflyselskapet Babcock overtar nemlig driften av alle de norske ambulanseflybasene ved midnatt 1. juli. Det betyr at 91 piloter bytter arbeidsgiver.
Overgangen til en ny versjon av ambulanseflyene innebærer at alle pilotene må gjennom diverse trening før de blir godkjent. De skal blant annet gjennomføre en evakueringsøvelser før de tar flyene i bruk.
Dette fører til at flere ambulansefly i perioder vil være av beredskap i tiden 1. til 12. juli. Selv om det settes inn reservefly, er det naturlig at det kan oppstå utfordringer i forbindelse med operatørbyttet, ifølge Luftambulansetjenesten.
«Det er nødvendig å være forberedt på at ambulanseflyflåtens kapasitet kan svekkes i perioder av uforutsette årsaker», står det i informasjonsskrivet fra Luftambulansetjenesten.

Garanterer smertefri overgang

Til NRK sier imidlertid direktøren i Luftambulansen at overgangen ikke er problematisk.
– Vi har for det første tett dialog med de involverte partene i dette, spesielt følger vi opp den nye operatøren, at de gjør de forberedelsene de skal, sier Øyvind Juell og legger til;
– Det kan være at noe glipper under forberedelsene og planleggingen, men så langt ser det ut som vi har god kontroll. Vi må likevel være forberedt på at det kan oppstå noen uforutsette utfordringer.
Derfor vil det iverksettes kompenserende tiltak i overgangsperioden.
Babcock setter inn to reservefly med egne mannskap samt et jetfly og et propellfly fra Sverige med svensk mannskap. I tillegg vil Luftambulansetjenesten HF, etter behov, leie inn ambulansefly med egne mannskap fra andre selskaper i Skandinavia. To av reserveflyene som settes inn kan imidlertid ikke flys på kortbane.
Bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø vil også bli styrket.
Les mer om saken hos NRK Troms