Hopp til hovedinnhold


Ny vaktsentral på SSHF

Alvorlig syke pasienter skal sikres bedre intensivtransport gjennom en ny vaktsentral ved Sørlandet Sykehus, melder NRK Sørlandet.
Ledelsen ved Sørlandet sykehus oppretter en felles vaktordning for intensivtransporten på Sørlandet. Sentralen skal være aktiv fra 1. september 2014.
Vaktsentralen skal samkjøre all intensivtransport til og fra sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Sentralen skal ligge i Kristiansand.
Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier det er naturlig at vaktsentralen opprettes i Kristiansand, som geografisk midtpunkt på Agder.

– Til det beste for pasientene

Den nye vaktsentralen skal sikre all intensivtransport det nødvendige helsepersonellet. De alvorligst syke og skadde krever at lege og sykepleier er med i ambulansen.
Til nå har hver enkelt avdeling skaffet nødvendig kjøretøy og personell til intensivtransportene.
– Den nye vaktsentralen gjør det lettere å sikre riktig personell til riktig transport. Det vil også ta kortere tid å sette opp en intensivtransport. Dette vil sikre rask og god transport av alvorlig syke pasientene på Agder, sier Engstrand.

Økt behov for bedre koordinering

Prosjektgruppa som har utarbeidet den nye sentralen ser for seg at merkostnaden vil bli på rundt 1,8 millioner kroner.
Les mer om saken hos NRK