Hopp til hovedinnhold


Ny vaktordning kan svekke beredskapen

Den nye vaktordningen for ambulansepersonell blir ikke møtt med begeistring, verken hos ambulansepersonell eller kommunelegen i Balsfjord.

Den nye vaktordningen for ambulansepersonell blir ikke møtt med begeistring, verken hos ambulansepersonell eller kommunelegen i Balsfjord, skriver Nye Troms.

Målet med prøveordningen, som ble igangsatt 18. januar og som skal vare i tolv uker, er å spare penger, noe ansatte ved stasjonen i Nordkjosbotn har liten tro på vil skje.

– Tidligere hadde vi to døgnbemannede biler, en aktiv bil fram til midtnatt og én fram til klokka 18.00. Etter den tid og fram til klokka åtte og ni om morgenen etter var de begge passiv. Den nye ordningen innebærer at vi har én aktiv bil natt og én på dagtid.

Den store forskjellen sammenlignet med tidligere er at vi nå skal dekke opp for nabokommunene. Dette på grunn av at vi har aktivtid på natta, noe de andre stasjonene ikke har, da disse er passive om natta.

Det er utgiftene Helse Nord ønsker å få ned, men det som er helt klart er at stasjonen i Nordkjosbotn blir dyrere for UNN, sier Bernt Hugo Larsen tillitsvalgt i Delta.

Les hele saken i Nye Troms