Hopp til hovedinnhold
Anbefaler at fagkyndighetsprinsippet består: Rapporten ber samtidig om at Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en utredning for optimal organisering av den akuttmedisinske nødmeldetjenesten, koordinert med de andre nødmeldetjenestene. Foto: Therese B. Kirkesæther


Ny utredning av nødmeldetjenesten

For tre år siden satte Justisdepartementet i gang en utredning av dagens nødmeldetjeneste. I desember 2014 kom sluttrapporten. Vi har sett nærmere på hva de mener det bør satses på i årene framover.

Ambulanseforum nr. 2 2015. Tekst: Live Oftedahl

Den 8. mars 2012 ba Stortinget i Stortingsvedtak nr. 412 regjeringen om å fremme en egen sak om felles nødnummer.

I utredningen som Justisdepartementet har gjennomført har de sett på alle rammefaktorer som vil kunne forbedre tjenesten – på tvers av de tre nødetatene.

I innledningen står det at det ikke er dokumentert noe behov for å etablere en helt ny nødmeldingstjeneste i Norge, men at det er behov for å forbedre dagens tjeneste.

Det fastslås at forbedringspotensialet er betydelig, at fagkyndighetsprinsippet må gjelde og at samvirket må forbedres.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.