Hopp til hovedinnhold
Her er Halvard Stave leder for et traumeteam på Ullevål (nr. 2 fra venstre). Foto: Live Oftedahl


Ny utgave av Traumemanualen klar

Akutte skader og følgetilstander etter ulykker er et stort helseproblem i Norge og Europa for øvrig.

Derfor er det viktig å optimalisere alle ledd i forebygging og behandling av skader, skriver Oslo universitetssykehus i en nyhetsmelding.

Både antallet som overlever og livskvaliteten hos disse er avhengig av riktig behandling fra start. Gode skriftlige rutiner som er innlært teoretisk og øvet praktisk, er helt nødvendige for å sikre et godt sluttresultat hos traumepasientene. 

Ved OUS er disse rutinene nedfelt i Traumemanualen. Nå er den 8. utgaven av traumemanualen tilgjengelig i e-håndboken og i trykket bokutgave. Manualen beskriver initial diagnostikk og behandling av skadde pasienter ved traumesenteret i OUS.

Den første utgaven av traumemanualen ble gitt ut i 1984. Etter dette har den blitt revidert en rekke ganger. Den er nå «pensum» ved de fleste akuttsykehus med traumefunksjon og de andre tre traumesentrene i landet.

Traumemanualen er nå tilgjengelig i e-håndboken og i bokform. Sistnevnte koster 400 kroner og kan bestilles fra traumatologi@ous-hf.no.

App og nettside blir oppdatert i løpet av høsten.