Hopp til hovedinnhold


Ny type overvåkning ved hjertesvikt

En blodtrykksmåler i lungearterien kan forbedre medisineringen av hjertesvikt og minske antall sykehusinnleggelser, ifølge en ny studie.

En blodtrykksmåler i lungearterien kan forbedre medisineringen av hjertesvikt og minske antall sykehusinnleggelser, ifølge en ny studie, skriver svenske Dagens Medicin.

Les abstract av studien i the Lancet

Amerikanske forskere har prøvd ut en ny teknikk for såkalt hemodynamisk overvåkning av pasienter med hjertesvikt.

Teknikken innebærer at en liten blodtrykksensor inplanteres i lungearterien. Apparatet sender trådløs informasjon til en database, og ved hjelp av denne kan legene justere pasientens medisinering, for eksempel dosen av vanndrivende legemidler.

Studien omfattet 550 pasienter med middels alvorlig hjertesvik og minst en sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt. Samtlige fikk en blodtrykkssensor.

Hos halvparten av deltakerne fikk legene ikke tilgang til informasjon fra sensoren. Her ble behandlingen styrt som vanlig avhengig av pasientens symptomer.

Etter seks måneder hadde 83 hjertesviktrelaterte sykehusinnleggelser inntruffet blant  blant de 270 der legene hadde tilgang til informasjon fra blodtrykksensoren.

Motsvarende tall i kontrollgruppen var 120 sykehusinnleggelser blant 280 pasienter, hvilket gir en relativ risikoforminskning på 30 prosent.

Les mer om saken i Dagens Medicin