Hopp til hovedinnhold


Ny trussel mot AMK

Direktøren i Helse Midt-Norge vil legge ned AMK-sentralen i Nord-Trøndelag, melder Namdalsvisa.
Administrerende direktør Trond Michael Andersen vil redusere antall AMK-sentraler fra fire til to.
Dermed endrer han sitt tidligere standpunkt om å ha AMK i alle tre foretakene i helseregionen. Direktøren vil ha AMK-sentral knyttet til St. Olavs Hospital i Trondheim og Ålesund sjukehus.
Hovedargumentet er å være best mulig rustet til å møte hendelser som 22. juli-terroren. Helse Midt-direktøren legger mindre vekt på det hverdagslige som akutt sykdom og fødsler.
I tillegg til Namsos forslår Andersen at AMK Molde legges ned, etter at Møre og Romsdal nå er samlet i ett foretak. Med forslaget blir det bare Helse Nord-Trøndelag som er uten AMK i Midt-Norge.
Forslaget er i samsvar med anbefalingen fra et stort flertall i arbeidsgruppa som ble oppnevnt for å vurdere framtidig AMK-struktur.
Les mer om saken hos Namdalsavisa