Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Jean Jullien.


Ny terrorvirkelighet

I KJØLVANNET AV TERRORANGREPENE I PARIS fredag den 13. november, ser vi en beredskapsvirkelighet hvor vi må være forberedt på større hendelser i hele Europa.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst: Live Oftedahl

I forrige nummer så vi i artikkelen «Er beredskapen god nok?» at personell fra nødetatene er samstemte i at fellesmoduler i samvirke og innsatsledelse hadde vært gull verdt for å håndtere både større og mindre hendelser. Det er fint at vi nå ruller ut prosedyrer for pågående livstruende vold (PLIVO) i hele landet.

Seks timer med PLIVO-opplæring for vanlig innsatspersonell er vel og bra, men Ambulanseforum tror at en felles tilnærming til samvirke gjennom fellesmoduler i grunnutdanningene og felles videreutdanning i innsatsledelse også bør på agendaen.

Hva er egentlig samvirke forresten?
Kai-Robin Aslaksrud, politibetjent i Vestfold har undersøkt nødetatspersonells forhold til begrepet, og fant mange ulike definisjoner.

Akutt psykiatri har fått en stor temabolk i dette nummeret. Lene Himberg Krosshus, som er ambulansearbeider på Notodden, har skrevet en eksamensoppgave om prehospital håndtering av pasienter med psykiatri og ruslidelser. Les intervjuet med henne hvor hun etterspør mer opplæring prehospitalt.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.