Hopp til hovedinnhold


Ny studie: Screening hindrer ikke hjertedødsfall

Det er lite helse å hente på å lete etter hjerteproblemer hos den generelle befolkningen, viser stor norsk undersøkelse, ifølge VG.
Hjertesykdom er den største dødsårsaken i verdens industriland. Og mange av de som dør plutselig av hjertesykdom, hadde ingen symptomer på forhånd. Det er dermed naturlig å spørre seg:
Kan en screening av den generelle befolkningen hindre mange slike dødsfall?
- I de siste åra har vi sett en stor økning i hjerteundersøkelser med ekkokardiografi, spesielt i USA, forteller Haakon Lindekleiv fra Universitetet i Tromsø.
En slik ultralydundersøkelse av hjertet kan avsløre mange typer avvik og sykdom, for eksempel sykdom i hjerteklaffene, hjertemuskelen eller de store karene som går ut fra hjertet.
Men nå konkluderer Lindekleiv og kollegaene med at slike kontroller har lite for seg hos folk flest. En stor norsk studie viser at screening ikke reduserte risikoen for død, hjerteinfarkt eller slag.
Fant hjertesykdom
Studien, som er en del av Tromsøundersøkelsen, inkluderte 6861 middelaldrende mennesker som ble delt opp i to grupper. Den ene gruppa gikk igjennom ekkokardiografi - en ultralydundersøkelse av hjertet, mens den andre gruppa ikke ble screenet på denne måten.
Undersøkelsen førte til funn av hjertesykdom. Av de 3272 deltagerne i ekkokardiografigruppa hadde 249 personer sykdom i hjertet. Dette tilsvarte 7,6 prosent av gruppa.
Disse menneskene fikk oppfølging på Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.
Men da de to gruppene ble fulgt opp 15 år senere, var det lite som tydet på at screeningen hadde hatt noen effekt på helsa.
Hindret ikke sykdom og død
Det var ingen forskjell mellom gruppene, verken når det gjaldt plutselig død, død som følge av hjertesykdom, eller tilfeller av hjerteinfarkt eller slag.
Les mer om saken hos VG