Hopp til hovedinnhold


Ny studie: Høy psykisk anstrengelse for akuttpersonell

Akutt- og ambulanspersonell arbeider i høy utstrekning under både fysisk og psykisk stress. Det som framfor alt gir psykisk belastning er mengden med svært syke og døende pasienter. Det viser en ny studie ved Sahlgrenska akademi, melder Cision Wire.
SVERIGE: To av tre som arbeider på akuttmottak, samt en tredjedel av ambulanspersonellet opplever at jobben er psykisk anstrengende. Det viser en studie ved Sahlgrenska akademi som bygger på spørreundersøkelser til nesten 250 personer som arbeider på akuttmottak og i ambulansetjenesten.
Det er ikke selve behandlingsoppgaven - å gi behandling og omsorg til akutt syke pasienter, døende og deres pårørende som er den direkte avgjørende faktoren for at man opplever psykisk stress.
– Den psykiske arbeidsbelastningen er framfor alt forbundet til mengden av pasienter som er i akutt livsfare, og det er særskilt påtakelig når det er barn. Personellet vet hva de skal gjøre, men rekker ikke å gjøre alt med flere pasienter i livsfare samtidig, sier  Agneta Grimby, forsker ved Sahlgrenska akademi, Gøteborgs universitet.
Hver tredje av de som ble spurt i studien følte seg tvunget til å gjøre altfor raske og radikale tiltak på arbeidsplassen. Majoriteten anså at det er satt høye krav til arbeidet, og på akuttmottaket syntes en av ti at kravene var for høye.
– Akutt- og ambulanspersonell synes de ofte jobber under fysisk og psykisk stress, at de har knappe ressurser og dårlig ledelse, for dårlig lønn og de savner gode støtterutiner, sier  Grimby.
Men det finnes også lyspunkter i studiens resultatet. Alt ambulanspersonell var uten unntak veldig fornøyde med sin egen ivaretakelse av svært syke, mens på akuttmottaket var de mindre fornøyde.
– Vi kan ogå se at de som svarte på spørsmålene sjelden er sykmeldte, at de har jobbet mange år i sitt yrke og at de virker som de er velmotiverte. De synes de har gode arbeidskolleger, og de styrkes av å kunne hjelpe medmennesker og få feedback av takknemlige pasienter, sier Agneta Grimby.
Personellets ønskeliste over hva som kunne gjøre arbeidet mer utholdelig toppes av kortere arbetstid, lengre ferie og mindre skiftarbeide.
En kort beskrivelse av studien som er finansiert av AFA Forsikring, kan leses her: http://bit.ly/10sBwCK
Les mer om saken hos Cision Wire