Hopp til hovedinnhold


Ny sjekkliste skal avdekke syke eldre

Bedre samarbeid mellom etater og egen sjekkliste har styrket den faglige tryggheten til hjemmesykepleiere i Oslo, skriver Dagens Medisin

Samarbeidsprosjektet  «Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre» har vært et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune. Prosjektet har hatt som mål å styrke kvaliteten på helsetjenester hos hjemmeboende eldre skrøpelige pasienter.

Ønsket bedre samhandling
Målene ved prosjektet har konkret vært kvalitets – og rutineutvikling i hjemmesykepleien, bedre samhandling mellom hjemmetjeneste, søknadskontor og fastlegene, og bedre samhandling mellom sykehus og fastlege, hjemmetjeneste og sykehus, skriver samarbeidspartnerne i rapporten om prosjektet.

Prosjektet har utviklet det kliniske verktøyet SAFE. Det er en sjekkliste som gir de ansatte i hjemmesykepleien et verktøy for systematisk observasjon og vurdering. Målet med listen er å avdekke subakutt funksjonssvikt.

Akutt funksjonssvikt oppstår i løpet av en dag til en uke, mens subakutt funksjonssvikt oppstår i løpet av en til tre uker.

Les mer om saken hos Dagens Medisin