Hopp til hovedinnhold
NORSK FOLKEHJELP har mellom 15 og 20 beredskapsambulanser. Med ny samarbeidsavtale blir de kanskje stående mindre på gress? Foto: Norsk Folkehjelp


Ny samarbeidsavtale om beredskapsambulanser

Vil den nye samarbeidsavtalen mellom regionale helseforetak og frivillige organisasjoner føre til flere beredskapsambulanser og økt bruk?

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018. Tekst: Live Oftedahl. Foto: Norsk Folkehjelp.

En ny kabal når det gjelder prehospital innsats er i ferd med å legges i Norge, både når det gjelder samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og frivillige.

Beredskapsambulanser

Trenden er at man standardiserer og rendyrker ulike funksjoner, slik som akutthjelperfunksjonen. Nå gjøres det samme med kursing av frivillige i beredskapsambulanser.

– Helsetjenesten er tjent med at de frivillige beredskapsressursene er flinkest mulig! fastslår Erlend Aarsæther, fagkonsulent i Norsk Folkehjelp.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.