Hopp til hovedinnhold


LANSERT I EUROPA: Nye retningslinjer for HLR

Den 15. oktober ble European Resuscitation Council (ERC) og American Heart Assosciation (AHA) nye retningslinjer for gjenoppliving lansert, melder Norsk resuscitasjonsråd (NRR).

Les også: Nye europeiske retningslinjer for HLR
De er basert på vitenskapelige anbefalinger fra ILCOR.

Hvert år rammes en halv million mennesker i Europa av plutselig hjertestans. Hjertelungeredning (HLR) kan øke overlevelsen to-tre ganger, men blir bare utført på en av fem med hjertestans utenfor sykehus. Om man øker antallet kan så mange som 100.000 liv reddes årlig i Europa, melder ERC i en pressemelding.

BHLR
Den viktigste endringen i basal HLR er en reformulering av anbefalt kompresjonsdybde på voksne pasienter: Det skal være cirka 5 cm, men ikke mer enn 6 cm hos en gjennomsnittlig voksen, og 4 cm hos babyer og 5 cm hos barn som tidligere.
Fremdeles er det 30 kompresjoner og to innblåsninger, og 100-120 kompresjoner i minuttet som gjelder. Kompresjoner er viktigst. Og rask tilgang til defibrillator. Rask defibrillering (innen 3-5 minuttter) kan gi en overlevelsesrate på 50-70 prosent.
AMK-støtte
Når det gjelder lekfolks-HLR er det fokusert på viktigheten av et godt samspill med en velfungerende nødmeldetjeneste og god telefonveiledningsalgoritme både i praktisk resuscitering og i opplæringssammenheng.

AHLR med ETCO2
I avansert hjertelungeredning (AHLR) anbefales måling av endetidal CO2 (ETCO2) på intuberte pasienter blant annet som mål for kvaliteten av gjenopplivingsforsøket, både for å se om tubeplasseringen er korrekt, at kvaliteten på kompresjonene og innblåsningene er gode og for å tidlig oppdage ROSC (return of spontaneous circulation).
Øyeblikkelige og dype kompresjoner og tidlig defibrillering har også en viktig rolle. Pausen i brystkompresjoner skal være mindre enn fem sekunder ved defibrillering.
Rutinemessig bruk av mekaniske brystkompresjoner er ikke anbefalt, men er et fornuftig alternativ i situasjoner hvor å opprettholde god kvalitet på manuelle kompresjoner er vanskelig eller truer egensikkerheten til personellet.

ERC sine retningslinjer bekrefter viktigheten av god luftveishåndtering, medisinering og terapeutisk hypotermi ved hjertestans.

Tilpassing og oppdatering av norske retningslinjer, algoritmeplakater og revisjon/oppdatering av norske HLR-kurs vil skje i løpet av de kommende månedene.
Les hele saken hos NRR
Her er de nye retningslinjene på ERC sin nettside