Hopp til hovedinnhold
RS 175 er et skritt mot smartere teknologi og mer miljøvennlig fremdrift for Redningsselskapet. Illustrasjon: Redningsselskapet.
RS 175 er et skritt mot smartere teknologi og mer miljøvennlig fremdrift for Redningsselskapet. Illustrasjon: Redningsselskapet.


Ny redningsskøyte med smart-teknologi

Den nye redningsskøyta har teknologi som hjelper mannskapet å ta avgjørelser, og er første steg mot nullutslipp.

RS 175 er en første milepæl i å nå ambisjonen om en «grønn» redningsskøyte. Redningsselskapet beskriver skøyta som et steg på veien for en grønnere flåte og maritim næring. Altså et hundre prosent utslippsfritt redningsfartøy som samtidig er i stand til å levere beredskap i henhold til dagens parametere for søk- og redningsarbeid til sjøs. I dette ligger fart, rekkevidde og slepekraft.

I en pressemelding fra Redningsselskapet sier generalsekretær Grete Herlofson at RS 175 er smart fordi den har teknologi som kan bistå mannskapet i å ta gode avgjørelser. Og den beskrives som bærekraftig fordi den reduserer klimagassutslipp.

– Tanken var å ta frem et nullutslippsfartøy, det greier vi dessverre ikke med dagens teknologi og drivstoffslønsninger. Men i påvente av dette, mener vi det er vår plikt – som en ansvarlig samfunnsaktør – å utvikle en så bærekraftig redningsskøyte som mulig, med de løsninger vi i dag har til rådighet, sier Herlofson i pressemeldingen. Han sier videre at Redningsselskapet ønsker å bruke RS 175 til å teste ut og videreutvikle ny teknologi i tett samarbeid med og gjennom å utfordre leverandørindustrien og samarbeidspartnere, med mål om å finne «grønnere» og bærekraftige beredskapsløsninger for fremtiden.  

 RS 175 systemer som gjør den mer bærekraftig, blant annet gjennom å overvåke drivlinjer og drivstoffbruk. 

– Redningsskøyta skal i så måte være under stadig utvikling. Informasjon og erfaring vi samler inn fører til et smartere og mer bærekraftig fartøy, og gir oss kunnskap som også kommer Redningsselskapets øvrige flåte til gode, sier president Jon Rysst i Redningsselskapet.

Den nye redningsskøyten er bygget hos Hydrolift AS og skal primært være stasjonert i Oslofjorden mellom Lysaker og Horten.

Den nye redningsskøyta ble «Wilhelm Wilhelmsen» døpt på basen i Lysaker i går.

Gudmor Ninni Wilhelmsen ble invitert ned til redningsskøyta for å gi den sitt navn. Foto: Karina Halvorsen/ Redningsselskapet.
Gudmor Ninni Wilhelmsen ble invitert til redningsskøyta for å gi den sitt navn. Foto: Karina Halvorsen/ Redningsselskapet.