Hopp til hovedinnhold


Ny prehospital leder i helse Stavanger

Stephen Sollid (46) ble klinikksjef på Prehospital klinikk ved oppstarten i juni 2017.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2018. Tekst: Live Oftedahl.

Før dette jobbet han som fagsjef og senere sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse fra 2010, og som luftambulanselege på Lørenskog fra 2008.

Han er en av arkitektene bak den tverrfaglige mastergrads-utdanningen Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger som startet i 2014, og har en doktorgrad i pasientsikkerhet og risikostyring.

Opp et hakk i ledelsen

– Fordelen med en prehospital klinikk er at den ligger øverst i organisasjonsstrukturen i helseforetaket, på nivå 2. Det gjør at administrerende direktør (nivå 1) er nærmeste leder, og at han sitter i ledergruppa – der de overordnede beslutningene tas.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.