Hopp til hovedinnhold


Ny organisasjonsplan for redningstjenesten gjeldende fra 2.11.15

I denne kongelige resolusjonen fastsettes redningstjenestens organisering og rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og oppgaver. Formålet er å ivareta en integrert redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører.
Les lovteksten her.