Hopp til hovedinnhold


Ny nødmeldesentral i Bodø imponerte helseministeren

Bent Høie mener prosjektet er et eksempel til etterfølgelse, ifølge Borgerportalen til Bodø kommune.
Onsdag inspiserte helseminister Bent Høie byggeplassen til Bodøs nye nødmeldesentral på Albertmyra. Spadene gikk i jorda i august, og 1. februar 2016 skal bygget etter planen stå ferdig.
– Det er litt over ett år siden jeg fikk presentert ideen om denne sentralen, og allerede har dere kommet så langt. Jeg er imponert, sa helseministeren i orienteringen som fulgte befaringen.
Ikke endelig klarsignal
Politistasjonssjef Arne Hammer, brannsjef Rolf Søtorp og Nordlandssykehusets administrerende direktør Paul Martin Strand oppdaterte Høie om samarbeidet. Søtorp og Strand fortalte om fordeler og utfordringer, mens Hammer var mer avmålt i sitt innlegg.
– Jeg er vel den som strør sand i maskineriet her. Men vi har ikke fått endelig klarsignal fra politidirektoratet til å være en del av denne sentralen. Det vet vi ikke før de lokale konsekvensene av politireformen er klare. Men vi håper det går i orden, for vi vil svært gjerne være med i samarbeidet, sa politistasjonssjefen.
Ordføreren Ole H. Hjartøy raskt på pletten med å si at han trodde det skulle gå i orden, og Hammer var tilbøyelig til å være enig.
– Men vi vet ikke, understreket han.
– Jeg skal bidra der jeg kan
Helseministeren framhevet nedenfra-og-opp-tilnærmingen han har opplevd i realiseringen av prosjektet.
Les mer om saken hos Bodø kommune