Hopp til hovedinnhold
Dramatisk økning i dødelighet: Traumepasienter får ni prosent høyere dødelighet fra 36 grader, og 15 prosent høyere ved 35 grader. Dette gjelder svært mange pasienter. Derfor er fokus og felles prosedyrer viktig. Øyvind Thomassen fortalte om den nasjonale arbeidsgruppas arbeid for felles prosedyre i Norge på Skandinavisk akuttmedisin 2017. Foto: Live Oftedahl


Ny nasjonal retningslinje på høring fra 1. mai: Aksidentell hypotermi

Mild og moderat nedkjøling forekommer ofte. Det øker dødeligheten til pasienten. En arbeidsgruppe jobber med en nasjonal prosedyre for alle grader av nedkjøling.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2017. Tekst av Øyvind Thomassen, leder for arbeidsgruppa.

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-traume) har gjennom fagdirektørene ved de fire nasjonale helseforetakene gitt en arbeidsgruppe i oppdrag å lage en nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi.

Gruppen har jobbet i et drøyt år og høringsutkastet vil være klart 1. mai i år.

Arbeidsgruppen består av helsepersonell og frivillige, og representerer anestesi- og torakskirugi, primærhelsetjenesten, frivillige redningsorganisasjoner, den profesjonelle redningstjenesten, AMK og ambulanse- samt luftambulansetjenesten.

Retningslinjens hovedmål er å sikre at alle pasienter i Norge får riktig behandling og riktig sykehusdestinasjon.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.