Hopp til hovedinnhold


Ny multimonitor i norske ambulanser

ambulanselite
Pressemelding: HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice) og de regionale helseforetakene har for første gang valgt en felles leverandør for multimonitorer med hjertestarter til norske ambulansefartøy. Den nye monitoren Corpuls3 fra Alere AS er lett, brukervennlig og passer inn i samtlige ambulansefartøy til lands, vanns og i lufta. 
– Vi er svært tilfredse med valget av ny monitor. Den var den beste i mange kategorier, blant annet vekt og brukervennlighet. I tillegg hadde den en konkurransedyktig pris, sier anestesilege Mads Gilbert ved UNN.
Mads Gilbert var en av 20 fagpersoner som deltok i uttestingen av nye monitorer tidligere i høst. Alle innsendte monitorer ble testet i i ulike forhold i kuldekammer, ambulanser og fly. Til slutt ble Corpuls3 levert av Alere AS valgt som en klar vinner i anbudsrunden.
– Prosessen rundt utvelgelse av multimonitor har vært meget bra. Testgruppene bestod av blant annet ambulansefagarbeidere, som er den største gruppen av brukere. Man har kommet frem til det beste resultatet gjennom god og realistisk testing som bygger på den daglige tjenesteutførelsen, sier ambulansefagarbeider Anders Samuelsen ved Nordlandssykehuset som deltok i uttestingen.

– Gir bedre pasientbehandling

Multimonitoren overvåker blant annet livsviktige funksjoner som puls, EKG, blodtrykk og oksygenmetning på pasienten, og brukes sammen med en kompatibel hjertestarter. Av helseforetakenes rundt 735 multimonitorer i dag er 500 av dem over ti år gammel. Disse er større og tyngre enn den nye modellen, og de begynner å bli utdatert teknologisk.
Foruten lav pris ble det satt opp flere mål i anbudsprosjektet. Det nye utstyret skal bidra til enhetlig, driftssikker og effektiv overvåking av pasienter til de er på sykehuset. Målet var å anskaffe én monitor som kan brukes i samtlige ambulansefortøy i vårt langstrakte land. Flere monitorer av dagens leverandører ble avvist fordi de var uegnet for transport i våre små ambulansefly.
Forskjellig utstyr i ambulansetjenesten fører til at helsepersonell må bruke ekstra tid når pasientene overføres fra for eksempel luftambulanse til ambulansebil.
– Den nye monitoren forenkler pasientbehandling i ambulanser. Helsepersonell vil i mange situasjoner spare tid fordi de slipper å sette på nye sensorer når pasienten skal over i et annet fartøy. I beste fall kan dette redde liv, sier Mads Gilbert.

Frigjør ressurser og penger

Den nye monitoren vil gi økonomiske gevinster for helseforetakene på grunn av bedre avtalevilkår og besparelser under opplæring og drift.
– Nasjonale felles-løsninger gir ikke bare bedre pasientbehandling, men frigjør også ressurser og penger til andre viktige formål. De nasjonale anskaffelsene utført av HINAS bidrar til store besparelser for helseforetakene, sier Trond Skorstad, innkjøpsdirektør for medisinsk utstyr og IKT i HINAS.
Den nasjonale avtalen omfatter samtlige regionale helseforetak og er gjeldende fra årskiftet. De kommunale legevakt-tjenestene vil også kunne benytte seg av avtalen. Avtalen har en anslått årlig verdi på 80 millioner kroner.

Om HINAS

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) er helseforetakenes eget innkjøpsselskap. HINAS genererer og koordinerer felles innkjøpsavtaler for alle helseforetakene i Norge og har som mål å bruke samlet innkjøpsvolum for å generere besparelser for sykehusene.
HINAS ble opprettet i 2003 og eies av de fire regionale helseforetakene. HINAS er organisert som et aksjeselskap. Administrasjonen er lokalisert i Vadsø, og HINAS har 20 ansatte. HINAS administrerer en avtaleportefølje med en årlig verdi på 3,3 milliarder kroner.