Hopp til hovedinnhold
Ny medisin fra norske Asamedic gir raskere opptak av acetylsalisylsyre.
Ny medisin fra norske Asamedic gir raskere opptak av acetylsalisylsyre.


Ny medisin gir raskere opptak av acetylsalisylsyre

Legemiddelet fra Coxor fra Asamedic tas flytende, og skal få raskere effekt enn å tygge tabletter.

Acetylsalisylsyre (ASA) er et gammel og kjent virkemiddel som fortsatt anbefales som akuttmedisin ved hjerteinfarkt. Slik det er i dag er det å tygge en tablett en anbefalt metode for å få i seg ASA så fort som mulig ved mistanke om hjerteinfarkt. En randomisert studie publisert i PubMed (finansiert av Asamedic) viser at de som tok Aspirin oppløst i væske hadde dobbelt så høyt nivå av ASA, sammenlignet med personer som tok aspirin ved å tygge en tablett. Målingene ble gjort tre minutter etter inntak.

Løses opp på sekunder

Et problem har vært at det ikke er mulig å lage en mikstur av acetylsalisylsyre. Dette skyldes flyktige kjemiske forbindelser. Dette har Asamedic løst med legemiddelet Coxor. Administrerende direktør Geir Ivar Westen i Asamedic beskriver det nye produktet i et intervju med patentbyrået Onsagers. Legemiddelet som har fått navnet Coxor består av en liten beholder på størrelse med en leppestift. Flaskens kork er fylt med ASA. I flasken er det oppløsningsvæske. Ved å skru på korken, faller pulveret ned i beholderen med væsken. I motsetning til vann, løser denne væsken opp ASA på bare få sekunder. Norge er det første landet der det kommer for salg. Coxor selges reseptfritt.

Coxor 300 mg pulver og væske til mikstur, oppløsning. Hver flaske inneholder 300 mg acetylsalisylsyre.
Coxor 300 mg pulver og væske til mikstur, oppløsning. Hver flaske inneholder 300 mg acetylsalisylsyre.

Starter i Norge

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.