Hopp til hovedinnhold


Ny landingsplass i år?

Helse Midt-Norge ønsker at Helse Nordmøre og Romsdal starter arbeidet med ny helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kristiansund i år.

Helse Midt-Norge ønsker at Helse Nordmøre og Romsdal starter arbeidet med ny helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kristiansund i år, skriver Tidens Krav.

Helse Midt-Norge foreslår at Helse Nordmøre og Romsdal vurderer å starte arbeidet med helikopterlandingsplassen i 2011 og at 3,5 millioner kroner av fjorårets overskudd utover prognosen benyttes til finansieringen. De resterende 3,6 millioner kroner må finansieres gjennom investeringsbudsjettet til Helse Midt Norge i 2012.

Pris 7,1 millioner kroner

Finansiering av helikopterlandingsplassen ved sykehuset i Kristiansund står ikke på Helse Midt-Norges investeringsbudsjett for 2011.

Helikopterlandingsplassen i Kristiansund vil være et prioritert forslag i prehospital plan som fremlegges for styret i Helse Midt-Norge i mai 2011.

Opprustingen er kostnadsberegnet til 7,1 millioner kroner, melder Helse Midt-Norge.

Les mer om saken i Tidens Krav