Hopp til hovedinnhold


Ny helsevakt – rask og riktig akutthjelp

Som første norske storby samler nå Trondheim kommune alle akutte helsetjenester ett sted, skriver Gemini.

Når bestemor ramler om på gulvet på sykehjemmet, når lille Ida plutselig får 40 i feber en lørdagskveld, og når en narkoman blir oppdaget i forkommen tilstand, ringer man opp Alarmmottaket hos Trygghetspatruljen i Trondheim kommune, Legevaktsentralen eller Kommunal Akutt rus og psykiatriteam.

Nå skal snart alle slike oppringninger om kommunal, akutt hjelp rutes inn til en ny vaktsentral. Systemet her skal fange opp og organisere alarmene slik at de går i rett rekkefølge

Forhåndsdefinerte spørsmålsstillinger skal hjelpe med å sortere henvendelsene til gul, rød eller grønn respons. Fargene gir igjen anvisning til tiltak som utrykning av legevakt eller trygghetspatrulje, om man får time på legevakta, eller kan vente til neste dag. Operatøren vil avklare tiltakene på telefon.

Det er forskere ved SINTEF IKT som i samarbeid med brukere, har skissert et systemverktøy for å motta og registrere telefonhenvendelser, og Siemens skal lage systemet i løpet av et år.

Tusenvis av telefoner inn

 
I helgene og hver dag når legekontorene stenger dørene sine, trår tjenestene for akutthjelp i kraft. På vaktsentraler rundt om er det folk til rådighet som mottar telefoner og alarmer, ambulerende tjenester innenfor helse psykiatri/rus, og på legevakt. Dagens sentraler mottar flere tusen telefonhenvendelser og alarmer hvert år fra folk med behov for helsehjelp og hele døgnet rykker Trygghetspatruljen ut til brukere med trygghetsalarmer.
 
Utfordringen for operatøren på sentralbordene er å vurdere riktig helsehjelp ved hjelp av god beslutningsstøtte uten at de ser og tar på pasienten. De sikrer oppfølging og avgjør om det skal sendes bil eller ambulanse; om pasienten skal møte opp eller ta kontakt seinere.
Les mer om saken hos Gemini