Hopp til hovedinnhold


Ny FSAN-sjef

Den nye sjefen for Forsvarets sanitet (FSAN) vil revidere det sivil- og militærmedisinske samarbeidet i Norge, melder Dagens Medisin.
Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen, lege og spesialist i samfunnsmedisin ble i statsråd i desember utnevnt som ny sjef for Forsvarets sanitet (FSAN).
Utfordringene i jobben har han staket ut allerede:
– Prinsipielt sett er den største utfordringen å forene den sivile helsekulturen med den militære sanitetskulturen, begge deler er nødvendig for god rekruttering, sier Sommerfelt-Pettersen til Dagens Medisin.
Legemangel
– Både i internasjonalt og nasjonalt militært fredsarbeid og i vanlige operasjoner er det behov for fornyelse og modernisering av saniteten, fastslår han.
FSAN har i lengre tid hatt problemer med å få tak i nok leger. Legemangelen har gjort at FSAN har hatt trøbbel med å levere tilstrekkelige helsetjenester til de vernepliktige.
Også Sommerfelt-Pettersen viser til at arbeidet med å få avtaler med det sivile helsevesenet har vært utfordrende.
Forsvarets Sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret, og bidrar til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer, både i Nato og i totalforsvarssammenheng. FSAN  driver forskning innenfor blant annet traumatologi, flymedisin, sjøfartsmedisin og katastrofepsykiatri.
Les mer om saken hos Dagens Medisin