Hopp til hovedinnhold


Ny forskning viser verdien av tidlig hjertelungeredning

Overlevelsessjansen ved en hjertestans blir fordoblet om en person får hjertelungeredning (HLR) før ambulansen kommer fra. Dette gjelder uansett pasientens alder eller underliggende årsaker til hjertestansen ifølge Sveriges Radio.
Overlevelsessjansen ved en hjertestans er liten, omtrent ti prosent. Men den lille sjansen fordobles altså om tidlig hjertelungeredning settes igang. Det bekrefter en studie publisert i New England Journal of Medicine.
– Sammenhengen står sterkt uansett kjønn og alder på den som rammes, årsaken til hjertestansen, stedet, EKG-mønsteret eller tidsperioden, sier Jacob Hollenberg, hjertelege og en av de hovedansvarlige for studien. Man kan med stor sikkerhet fastslå at hjertelungeredning er svært viktig.
Studien er gjort ved Hjärtstoppscentrum ved Karolinska Institutet og Södersjukhuset, sammen med forskere fra Högskolan i Borås og Danderyds sjukhus. Den inneholder analyser av drøyt 30 000 tilfeller av hjertestans utenfor sykehuset i Sverige, i en tidsperiode på 21 år.
Det er altså en stor datamengde som slår fast sammenhengen som tidligere forskning har pekt på.
Hvert år rammes cirka 10 000 personer i Sverige av hjertestans utenfor sykehus. Hjertelege Jacob Hollenberg synes at flere må gripe inn.
– Vi må få flere til å gi hjertelungeredning, og flere må forsette seg å utdanne seg i hjertelungeredning, sier Jacob Hollenberg som også synes at det å tørre å gripe inn må fortsette å øke og stimuleres.
Les mer om saken hos Sveriges Radio