Hopp til hovedinnhold


Ny enhetsdirektør for prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset

Siri Tau Ursin (57) er ansatt som ny enhetsdirektør for de prehospitaletjenestene i Helgelandssykehuset, melder Helgelendingen (krever innlogging).
Les også om Ursin i Brønnøysunds Avis
Hun er utdannet anestesilege, med mastergrad i «Health Management» og «Health Economics Policy and Management», og kommer til Helgelandssykehuset fra Helse Stavanger, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Turnuslege i nord

Den nye direktøren for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset er ikke ukjent med Nord-Norge. Etter fullførte medisinstudier i Bergen i 1986 tok hun hele turnustjenesten i Nord-Norge, før hun tok størstedelen av spesialistutdanningen i anestesi ved sykehusene i Bodø, Harstad og Tromsø. Etter dette vendte tilbake til Stavanger og Stavanger Universitetssykehus (SuS) der hun har jobbet som spesialist i anestesi.
Hun har vært både konstituert klinikkdirektør, avdelingsoverlege og avdelingssjef i Stavanger. De to mastergradene hun har er tatt i Australia og i England.

- Uante muligheter

– Jeg er godt over gjennomsnittet interessert i ledelse, og spesielt interessert i helseøkonomi. Det blir spennende og utfordrende å lede, utvikle og drive de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset inn i en svært spennende tid der driverne er ny struktur og en teknologisk utvikling som gir uante muligheter, sier Siri Tau Ursin.
Les mer om saken hos Rana Blad (krever innlogging)