Hopp til hovedinnhold


Ny direktør for AMK og pasientreiser

Det skal ansettes en enhetsdirektør for prehospitale tjenester (AMK, samt bil-, båt og luftambulansetjenesten) og pasientreiser, skriver Helgeland Arbeiderblad.
Dette ansvarsområdet har tidligere hørt inn under avdelingsdirektøren i Sandnessjøen. Vedtaket betyr at antall avdelingssjefer i Sandnessjøen blir halvert.
– De fleste er klinikere og går tilbake til pasientrettet arbeid, sier Knutsen.
Eskalerende utgifter innen området prehospitale tjenester er en av årsakene til omorganiseringen.
Den nye ledelsesstrukturen skal igangsettes fra januar 2014. Den nye direktøren får hovedansvaret for utformingen av det nye området og skal etablere sin egen ledergruppe.
Les mer om saken hos Helgeland Arbeiderblad