Hopp til hovedinnhold
Boka "Operativ psykologi personellomsorg og ivaretagelse" er den tredje boken i rekken av fagbøker innen feltet operativ psykologi.


Ny bok om operativ psykologi

Hvordan kan ledere ivareta god omsorg for arbeidstakere som har stått i krevende hendelser på jobb?

Det forsøker boken: «Operativ psykologi, personellomsorg og ivaretakelse» å gi svar på. Til tross for gode intensjoner fra arbeidsgiver, er mye av ivaretagelsen og omsorgen som blir tilbudt i slike belastede situasjoner tilfeldig og lite kunnskapsbasert.

Boka har derfor som mål å presentere relevant teori og konkrete råd om hvordan en organisasjon og dens ansatte best kan planlegge og utøve profesjonell omsorg på en systematisk og god måte i slike situasjoner.

Dette er den tredje boken i rekken av fagbøker innen feltet operativ psykologi. Boken er redigert av professor Olav Kjellevold Olsen, professor Bjørn Helge Johansen, og professor Jarle Eid ved Universitetet i Bergen. Alle har lang erfaring fra forskning, kriseberedskap og innsats i operative sammenhenger.

Boka er spesielt relevant for ambulansepersonell, samt andre personer i typiske innsatsyrker og deres ledere.

I innsatsyrkene møter man på mange situasjoner som kan oppleves som traumatiske. Oppfølging og ivaretagelse etter kritiske hendelser er et lederansvar. En enkelt huskeregel for det grunnleggende som må ivaretas er akronymet «RISP» skrives det om i boka. RISP står for: Ro, Informasjon, Skjerming og Praktisk støtte.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.