Hopp til hovedinnhold
CBRNE-gruppa i Oslo. Foto: Jørgen Skogmo, OUS


Ny app skal informere blålyspersonell om farlige stoffer

Det er MSB (red.anm. tilsvarer DSB - Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap) som har fått laget en ny app med mål om å hjelpe nødetatene med informasjon om farlige stoffer.

Tanken er at brukeren raskt skal kunne finne ut i hvilken avstand man bør sperre av, samt stoffets egenskaper og hvordan det er farlig, ifølge Dagens Juridik.

MSB har en stor database med informasjon som tidligere bare kun nås via pc.

Nå er meningen at dette skal være tilgjengelig hvor man enn er, til og med uten nettforbindelse.

Appen har nærmere 5 000 emnesposter og gir brukeren viktig informasjon om farlige stoffer. Den retter seg først og fremst til personell i redningstjenesten, ambulansen, politiet og kystovervåkningen.

– Appen har vært etterspurt. Nå har vi den glede å tilby den. Nå kan for eksempel redningspersonell mate inn siffrene fra et farlig gods-skilt, og få rede på hvilket stoff som transporteres, og hvordan det kan håndteres på en sikker måte, sier Magnus Levein, rådgiver på MSBs enhet for naturulykker og beslutningsstøtteystem.