Hopp til hovedinnhold


Ny ambulansestasjon i Mehamn

Etter åtte år i midlertidige lokaler fikk endelig ambulansetjenesten en ny og langt bedre hverdag. – Dette er himmelrike i forhold til det vi hadde tidligere, forteller verneombudet til Finnmarken.

Den nye ambulansebasen i Mehamn har en høyst spesiell fortid. Først var det klesbutikk i bygningen, så bibliotek i mange år. Da biblioteket flyttet til skolen, ble bygningen lagt ut for salg. I et omstridt vedtak bestemte formannskapet ikke å selge til høystbydende, men til eierne av lensmannskontoret.

Deres plan var å bygge om til ambulansestasjon for så å leie til Helse Finnmark. Men de ga opp på grunn av kostnadene. Ombyggingen ville bli for dyr. Og heller ikke de andre som la inn bud, ønsket lenger å kjøpe. Dermed sto kommunen tomhendt tilbake.

Sjefen tok grep

Da var det at ambulanseleder Inge Nygård tok grep. Etter å ha fått tillatelse fra sine overordnede, kontaktet han ordfører og rådmann. Kunne de selge direkte til Helse Finnmark?

– Helse Finnmark vil helst leie, ikke eie. Men de så at det ikke ville bli enkelt å få til i Mehamn. Og nye lokaler måtte vi bare ha. Dem vi hadde, var rett og slett for dårlige. Derfor kunne man gjøre et unntak. Kommunen var kjapp med å svare ja. De fikk samme pris som høyeste bud da bygningen ble lagt ut for salg, nemlig 300.000, og var veldig fornøyd, forteller Nygård.

Helse Finnmark bevilget to millioner til prosjektet. Deres egen arkitekt, Jan Egil Blix, tegnet og prosjekterte etter innspill fra de ansatte. Men da anbudene kom, varierte de fra 3,5 til 5,5 millioner.

Fant lokal løsning

– Det var alt for dyrt. Vi ansatte tilbød oss å ta malingsjobb og annet på dugnad, men heller ikke det fikk prisen lav nok. Da kom jeg til å tenke på kommunens snekkerlag. Jeg visste at de var ferdige med skolen. Rådmannen var positiv og vi ble enige om en grei timepris. Snekkerlaget gjorde en fantastisk jobb. Det samme kan trygt sies om Jan Egil Blix, sier Nygård.

Les mer om saken hos Finnmarken