Hopp til hovedinnhold


Ny ambulansestrid

Det varslede styrevedtaket til Helse Midt om femårskontrakter i den nye anbudskonkurransen, der Namsos Trafikkselskap (NTS) og Inntrøndelag Ambulans (IA) driver i dag, skaper sterke reaksjoner hos nåværende drivere.

Det varslede styrevedtaket til Helse Midt om femårskontrakter i den nye anbudskonkurransen, der Namsos Trafikkselskap (NTS) og Inntrøndelag Ambulans (IA) driver i dag, skaper sterke reaksjoner hos nåværende drivere.

Namsos Trafikkselskap og Inntrøndelag Ambulanse mener Helse Midt-Norge bryter inngåtte avtaler når de forslår å tilby femårskontrakter i den nye anbudskonkurransen om ambulansekjøring, skriver Trønder-Avisa.

Femårskontrakter er ikke til fordel for nåværende drivere, i forhold til nedskriving og investering i nytt utstyr. 

Les hele saken i Trønder-Avisa her

Helse Midt-Norge er nå i gang med å jobbe fram en ny anbudskonkurranse, etter at helseforetaket ble enig med Namsos Trafikkselskap (NTS) og Inntrøndelag Ambulanse om å avslutte deres kontrakter med virkning fra oktober.
Bakgrunnen er den knallharde kritikken Helse Midt-Norge fikk for å ha gått med på å betale de to selskapene 84 millioner kroner i kompensasjon for økte lønnsutgifter.

- Avtalte tre år
Torsdag legger administrerende direktør Bjørn Erikstein fram sin innstilling overfor styret, om å inngå femårskontrakter med selskapene som får tilslag på ambulansekjøringen. Det bryter ifølge NTS og Inntrøndelag Ambulanse med avtalene de gjorde med Helse Midt-Norge, da det ble enige om å avslutte kontraktene.

Ambulanseselskapene oppfatter avtalen som en lovnad om at den forestående anbudskonkurransen skulle dreie seg om treårskontrakter. Det tilsvarer den resterende perioden av de opprinnelige kontraktene, som varte fram til 31. desember 2012.

– Jeg har gjort Helse Midt-Norge oppmerksom på avtalen, men har foreløpig ikke hørt noe. Det må ikke bli slik at styret gjør en avgjørelse på sviktende grunnlag, sier administrerende direktør Odd Ivar Løvhaugen i NTS til Trønder-Avisa. Han påpeker imidlertid på at styret er i posisjon til å bestemme hva det måtte ønske.

– Men da må de også være forberedt på å forsvare sin avgjørelse senere, sier han.

Vurderer å gå til sak
Med det legger han ikke skjul på at det kan være aktuelt for NTS å forfølge saken videre, dersom de ikke skulle få tilslaget i anbudskonkurransen.

– Det spørsmålet vil vi ta stilling til hvis det blir aktuelt, sier Løvhaugen.

Daglig leder Sturla Hammer i Inntrøndelag Ambulanse avventer også avgjørelsen på torsdagens styremøte før selskapet vil foreta seg noe.

– Vi har gjort Helse Midt-Norge oppmerksom på hva som står i avtalen, og kan ikke gjøre så mye mer før styret har konkludert, sier Hammer. Årsaken til at det er viktig med treårskontrakter for de to ambulanseselskapene, er at de har kjøpt inn biler og utstyr som er ment å vare ut den opprinnelige kontraktstiden fram til utgangen av 2012.

– Med femårskontrakter kan vi bli nødt til å kjøpe nytt utstyr midt i kontraktsperioden, sier Løvhaugen.

Han synes det er spesielt at Helse Midt-Norge – som nå prøver hardt for å gjennomføre en anbudsprosess uten anmerkninger – presterer å bryte avtaler før anbudskonkurransen er i gang.

– Dette er helt klart en vanskelig situasjon for Helse Midt-Norge, sier Løvhaugen.