Hopp til hovedinnhold


Ny ambulanseleder i Nord-Trøndelag

Trond Carlson skal lede AMK og ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag, melder Namdals Avis.

– Jeg gleder med til jobben, sier Trond Carlson med bakgrunn blant annet som AMK-leder for helseforetakene i Vestfold og Telemark.

Han har også bakgrunn som leder for NTS Ambulanse og kjenner dermed mye av virksomheten fra innsida.

Carlson er tilsatt som klinikkleder i nyopprettet Prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag.

I tillegg til å akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansene er pasientreiser en del av ansvaret for Prehospital klinikk.

Den nye klinikken skal være i full virksomhet fra 1. januar 2014 da Ambulanse Midt-Norge avvikles og tjenesten overføres til helseforetakene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag (St, Olavs) og Møre og Romsdal.

Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag består av vel 200 ansatte. Ved AMK-sentralen er det 30–40 ansatte.

Riktig organisering

Lederen for prehospitale tjenester er meget tydelig på at det er riktig at hvert helseforetak har sin egen AMK-sentral og styring over ambulansetjenesten.

– Den som skal betale for virksomheten må også ha ansvar for organisering og styring, fastslår Carlson.

Les mer om saken hos Namdals Avis